Nieuwe technologie? Vergeet de eindgebruiker niet!

Tijdens de coronacrisis, zijn er in het onderwijs leerachterstanden ontstaan. Om dit te herstellen heeft de overheid extra budget, in de vorm van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), beschikbaar gesteld. Digitale technologie is één van de genoemde mogelijke investeringen. Maar hoe kan IT bijdragen aan het wegwerken van leerachterstanden?

In het onderwijs zou technologie geen doel op zich moeten zijn. Technologie moet bijdragen aan de leer- en onderwijsdoelstellingen van de school of instelling. Alleen hard- en/of software aanschaffen, zal weinig tot niets bijdragen aan de leerprestaties van studenten. Het is belangrijk om digitalisering en technologie in de algehele toekomstvisie te plaatsen. En hoe de technologie het beste in gebruik genomen kan worden.

User Adoption
Het succes van nieuwe technologie valt of staat met de user adoption. Dat de mensen die er dagelijks mee moeten werken, de nieuwe technologie begrijpen, gebruiken en omarmen. De docenten en/of studenten dus. Toch wordt user adoption vaak vergeten of tussen neus en lippen doorgedaan. In het GOODZO Adoptiontraject besteden wij veel aandacht aan het betrekken van de eindgebruikers, zodat zij a implementatie bekwaam en zelfverzekerd met de technologie kunnen werken.


ICTO Onderwijs (ICTO) Coach
Er zijn meerdere manieren om ervoor te zorgen dat docenten nieuwe technologie omarmen. Dat ze het didactisch kunnen en willen gebruiken en studenten kunnen begeleiden. Er is geen one size fits all. Bij de ene organisatie kan een uitgebreide kennisbank werken, terwijl een andere organisatie meer baat heeft bij een betrokken IT servicedesk. Ook kan er gekozen worden voor een on-site ICT Onderwijs (ICTO) coach die docenten persoonlijke begeleiding kunnen geven.

Deskundigheid die jouw organisatie kentGawein werkt als ICTO Coach bij Avans Hogeschool. Doordat hij zelf acht jaar voor de klas heeft gestaan, weet Gawein als geen ander hoe je technologie didactisch kan inzetten. Bij Avans Hogeschool begeleidt hij docenten zodat ze bekend worden met de nieuwe leeromgeving en zelfstandig kunnen gebruiken. “Hoe ik docenten assisteer is eigenlijk per persoon verschillend. Er is veel verschil in ervaring en bekwaamheid. Sommige mensen hebben even een antwoord nodig en anderen loop ik stap voor stap door een proces of handeling heen.” Door dit intensieve contact, leert Gawein de docenten, maar ook de doelstellingen en cultuur van de organisatie kennen.

Het meeste uit de technologie halen
Door een goede user adoption zorg je ervoor dat de aangeschafte technologie omarmd en gebruikt wordt. Wanneer eindgebruikers de technologie begrijpen, zien en begrijpen ze de toegevoegde waarde beter. Uiteindelijk zorgen zij ervoor dat de nieuwe technologie bijdraagt aan de leerprestaties van studenten.

Wil je meer weten over het GOODZO Adoptietraject?
Sluit dan aan bij de GOODZO webinar van 16 september 2021. In deze webinar zullen Maarten (Manager Cloud Services) en Anna (General Manager) dieper ingaan op het GOODZO Adoptietraject. Of neem contact met ons op om te bespreken hoe GOODZO jouw organisatie kan ondersteunen.

Nieuwsgierig naar meer?

Neem contact op!

Wij vertellen graag over wie we zijn, wat we doen en wat we weten. Over detachering, applicaties, werkplekbeheer, IT Traineeships, noem maar op. Dus neem eens contact op via e-mail, social media of ouderwets via de telefoon. Tot snel!